Seiko ‘Save the Forest to Save Our Elephants’ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและช้างไทย จ.กาญจนบุรี

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Seiko Save the Forest to Save Our Elephants” ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการควบรวมทั้งสองโครงการการอนุรักษ์ช้างไทยและป่าไผ่ที่สอดคล้องกับคอลเลกชันนาฬิกาทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ Seiko Prospex Thai Elephant Thailand Limited SRPK57K และ Seiko Prospex Bamboo Grove Limited Edition SPB435J เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

เริ่มต้นการศึกษาเรียนรู้การทำงานของสายงานอนุรักษ์ช้าง และสัตว์ป่าที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ด้วยการเยี่ยมชมการทำงานของหน่วย โดยมีคุณหมอแอ้ม อ.สพ.ญ.ดร.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ทางไซโก (ประเทศไทย) ได้ทำการมอบเวชภัณฑ์ในการรักษาช้างและสัตว์ป่า

จากนั้น ได้มีการเรียนรู้พฤติกรรมของช้างที่ปางช้างไทรโยค โดยพี่ขุน วิทยากรพิเศษ และอเล็กซ์ เรนเดลล์ ปิดท้ายด้วยการทำ Energy Food ให้กับช้างสูงอายุ และเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่ The Tryst River Kwai โดย มร.อากิระ ซากาอิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย คุณพัทธ์สิตา สิทธิพรวัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร, คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ และคุณเสรี นาคบุญ จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ

กิจกรรมในวันที่สอง เดินทางเข้าสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาน้ำพุ เพื่อเรียนรู้โครงการปล่อยวัวแดงออกสู่ธรรมชาติแห่งแรกของโลก มีการเพาะเลี้ยงวัวแดงเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ รวมถึงเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าไผ่ที่มีต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศของป่าแห่งนี้

ปิดท้ายโครงการ ส่งมอบ “เรือนเวลา” เรือนนอนที่ถูกปรับปรุงใหม พร้อมกับกิจกรรมทาสีและทำความสะอาดโรงนอนร่วมกับทีมผู้พิทักษ์วัวแดงและน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานและโรงเรียนหม่องกระแทะ พร้อมส่งมอบเครื่องนอนให้กับทางศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเข้ามาศึกษาธรรมชาติของเยาวชนต่อไปในอนาคต