เปิดตัว ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ Seiko Brand Friend คนที่ 3 ของปี 2022 พร้อมกับ ‘Sustainable For Life’ โครงการรักษ์โลกเพื่อความยั่งยืนของชีวิต

ตั้งแต่ปี 2021 ที่ผ่านมา Seiko Watch Corporation ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรจุนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก (SDGs) มาเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักอย่างเป็นทางการ ซึ่งโครงการที่โดดเด่น และทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปีอย่าง Seiko Save the Ocean Project เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ท้องทะเลไทย และในโครงการต่อไป Seiko Thailand ได้ดำเนินการขยายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปให้ครอบคลุมถึงทรัพยากรที่สำคัญในส่วนอื่นๆ จึงก่อเกิด Seiko Save the Forest Project โครงการการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์

ด้วยโครงการกอดป่ากอดทะเลที่อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ EEC (Environmental Education Centre) หรือ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อเป็นองค์กรที่มุ่งหวังในการส่งเสริมให้สังคมมีความรู้และความเข้าใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได้ดำเนินการอยู่รวมถึงโปรเจคของ Seiko Thailand ทั้ง 2 โปรเจคคือ Seiko Save the Ocean และ Seiko Save the Forest โดยมีแนวคิดที่สอดคล้องกัน ทำให้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ กลายเป็น Brand Friend คนที่ 3 ของ Seiko Thailand และเป็นคนสุดท้ายของปี 2022 ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีโปรเจคที่ต้องทำร่วมกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในมิติต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนผู้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และมอบความตระหนักรู้ให้แก่คนในชุมชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ Seiko Thailand ได้ที่
Website: seikoboutiquethailand.com
Facebook: Seiko Club by Seiko Thailand
Instagram: Seiko_Thailand 
LINE OA: @Seiko_Thailand
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-255-1245 ต่อ 888