WATCHESSIAM X SEIKO CLUB “The Collector”

คลิปนี้ Editor in Chief ของ WATCHESSIAM ได้รับเกียรติอย่างสูงจากรายการ SEIKO CLUB “The Collector” มาเป็นแขกรับเชิญเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ และความผูกพันกับนาฬิกา Seiko เรือนโปรดของตนเองเป็นครั้งแรก ในฐานะนักสะสมผู้หลงใหลนาฬิกามานานกว่า 30 ปี