Oris Change for the Better Days 2022 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ หาดบางแสน

ตอกย้ำพันธกิจอันแน่วแน่ของ Oris ในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น ภายใต้แคมเปญ ‘Change for the Better’ ซึ่งถือเป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ Oris เพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสมาชิกในชุมชนทั่วโลก ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดแล้มและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในแนวทางสู่ความยั่งยืน 

โดยเดินหน้าจัดกิจกรรม ‘Clean-Up Day’ ส่งท้ายปี เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงมลพิษของขยะพลาสติก และการกระตุ้นสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดย คุณเต็ม มหาดำรงค์กุล ผู้บริหารแห่ง โทรคาเดโรไทม์ และ Oris Friends ร่วมกันเก็บขยะ ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี