Blancpain ประกาศผลผู้ชนะรางวัล Female Fifty Fathoms และผู้ชนะรางวัลของ Ocean Photographer 2022

ความร่วมมือระหว่าง Blancpain และ OPY (Ocean Photographer of the Year) ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท Blancpain Ocean Commitment ที่รวมรวบกิจกรรมอันหลากหลายของแบรนด์ในการดูแลมหาสมุทรโดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การเพิ่มความรับรู้ต่อสาธารณชนถึงความงดงามของท้องทะเล การค้นคว้าวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในเรื่องระบบนิเวศและปรากฏการณ์ใต้สมุทร และการริเริ่มส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (Marine Protected Areas – MPAs) เป็นต้น โดยงานประกวด OPY นั้น Blancpain และ Oceanographic Magazine ผู้จัดงาน มีความต้องการที่จะให้ผู้คนในวงกว้างได้รับรู้ถึงความงามและความเปราะบางของท้องทะเล และด้วยความที่ภาพถ่ายใต้ทะเลนั้นมีพลังในการแสดงอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มันจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของภารกิจเพื่อท้องทะเลของ Blancpain มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี

สำหรับผลการประกวดปี 2022 นั้นถูกตัดสินโดยคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยช่างถ่ายภาพและช่างถ่ายวีดีโอผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 5,000 คนในทุกรางวัลของ OPY (เปรียบเทียบกับจำนวนผู้เข้าร่วม 3,000 คนเมื่อปีที่แล้ว) สำหรับรายชื่อผู้ชนะในหัวข้อ Wildlife (ธรรมชาติ) Fine Art (วิจิตรศิลป์) Conservation Hope (ความหวังแห่งการอนุรักษ์) Conservation Impact (ผลกระทบแห่งการอนุรักษ์) Adventure (การผจญภัย) Portfolio (ผลงาน) Young (เยาว์) และ Human Connection (ความสัมพันธ์กับมนุษย์) ได้มีการทยอยประกาศผลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ OPY ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม และผู้ชนะเลิศเรียงตามลำดับรายการมีดังต่อไปนี้ Rafael Fernandez Caballero (สเปน) Mike Spencer (สหราชอาณาจักร) Nicolas Remy (ฝรั่งเศส/ออสเตรเลีย) Simon Lorenz (เยอรมนี) Tom St George (สหราชอาณาจักร/เม็กซิโก) Matty Smith (สหราชอาณาจักร/ออสเตรเลีย) Ryuta Ogawa (ญี่ปุ่น/สหราชอาณาจักร) and Steve Woods (สหราชอาณาจักร/แคนาดา)

รางวัลใหญ่ที่สุดของรายการตกเป็นของ Ben Thouard (ฝรั่งเศส) พร้อมรับตำแหน่ง Ocean Photographer of the Year 2022 ทั้งนี้ Ben Thouard พำนักอยู่ที่เฟรนช์พอลินีเชีย ได้รับเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์จากผลงานภาพถ่ายการโต้คลื่น Teahupo’o ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคลื่นที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดคลื่นหนึ่งในโลก

ในขณะที่ผู้คว้ารางวัล Female Fifty Fathoms Award (FFF) ครั้งที่ 2 ได้แก่ Brooke Pyke ตากล้องสาวชาวออสเตรเลีย รางวัลดังกล่าวถูกริเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสุภาพสตรีในการแบ่งปันมุมมองของตนเองที่มีต่อโลกใต้ทะเล