Siam Swiss เปิดตัว Rolex Boutique Silom ที่ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจาก ‘ลายไทย’

Siam Swiss และ Rolex ประกาศเปิดบูติกที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งใหม่ในย่านสีลม ใจกลางเขตธุรกิจหลักของกรุงเทพมหานคร  บนพื้นที่ขนาด 80 ตารางเมตร เพื่อนำเสนอความเช่ียวชาญระดับมืออาชีพ ภายใต้การตกแต่งอัน หรูหราที่แสดงถึงความกลมกลืนความสุขุมล่มุลึกและสัมผัสใกล้ชิดกับแบรนด์

ทุกองค์ประกอบของการออกแบบและการตกแต่งภายในบูติกเน้นถึงความงามอันหรูหราของ Rolex ที่เปล่งประกายคุณค่าแห่งมงกุฎของแบรนด์ ความเป็นเลิศ ความแม่นยา และความใส่ใจในรายละเอียด สะท้อนผ่านความพิถีพิถันในการเลือกใช้สีและลวดลายในทุกรายละเอียด การตกแต่ง การจัดแสง ขับเน้นให้เห็นถึงความงดงามของนาฬิกา Rolex รุ่นต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ในตู้โชว์ นาฬิกาที่บุด้วยหนังสีเบจและแต่งขอบด้วยสีบรอนซ์ ผนังลวดลายคลื่นสีมรกตอันโดดเด่น ตอกย้ำมรดกอันล้าค่าของ Rolex นั่นคือลายคลื่นทะเลที่ สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่ง Oyster นาฬิกาข้อมือกันน้ำรุ่นแรกของโลก สีเขียวเข้มได้ถูกนำมาตกแต่งรอบบูติกเพื่อสร้างความกลมกลืนและสดใหม่ ผนังกำแพงโดยรอบมีการผสมผสานของพื้นผิว ต้ังแต่ไม้วอลนัทสีน้าตาลไปจนถึงหินสีเบจและงานฉาบปูนสตักโก ตกแต่งด้วยมือ ที่คล้ายกับขอบตัวเรือนแบบหยัก (Fluted bezel) ของนาฬิกา Oyster

องค์ประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งบูติกแห่งนี้เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านสีวัสดุ และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นท่ีได้รับ อิทธิพลจากสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยส่วนหน้าของอาคารได้รับการตกแต่ง ด้วยลวดลายแบบไทยประยุกต์ ซึ่งมีองค์ประกอบของลายฉลุที่แสงสามารถส่องผ่านเข้ามา ภายในบูติก สร้างบรรยากาศอันอบอุ่น ให้ความเป็นส่วนตัว และสามารถมองเห็นด้านนอก ของบูติกได้ การใช้ลวดลายอันมีเอกลักษณ์นี้ยังเช่ือมโยงต่อเนื่อง ไปยังพื้นที่รับรองพิเศษ ซึ่งอยู่ด้านในของบูติกและเป็นการยกระดับการออกแบบภายในให้โดดเด่นยิ่งขึ้นอีกด้วย

คุณสุภาพร พูลสถิติวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ สยามสวิสสกรุ๊ป กล่าวว่า ” ความสัมพันธ์ระหว่าง สยามสวิสสกับ Rolex น้ันเริ่มข้ึนในปี 2522 เมื่ออเราเปิดโรเล็กซ์บูติกแห่งแรกข้ึนที่สยามสแควร์ ซอย 5 ซึ่งเวลาก็ผ่านมา 43 ปีแล้ว ที่บูติกแห่งแรกได้ถูกสร้างข้ึนมา และตอนนี้บูติกที่ได้รับการตกแต่งใหม่ในย่านสีลมแห่งน้ี เรามุ่งหวังที่จะนาลูกค้าของเราเข้าสู่โลกของ Rolex ไปพร้อมกับประสบการณ์ของสยามสวิสส ที่หาจากที่อื่นมิได้ “

คุณกมล พูลสถิติวัฒน์ ประธานกรรมการ สยามสวิสสกรุ๊ป กล่าวว่า “ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่าง ยิ่งที่ได้เติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกับแบรนด์ โดยที่ยังคงสามารถรักษามาตรฐานด้าน คุณภาพและการให้บริการระดับสูงสุดของบูติกท้ังหมดของเราไว้ สยามสวิสสพร้อมท่ีจะ นำพาธุรกิจก้าวไปข้างหน้าภายใต้การบริหารงานของรุ่นท่ี 3 แห่งครอบครัวพูลสถิติวัฒน์ ”