Piaget Care Program 8 Years Warranty แบรนด์นาฬิกาสุดหรูขยายการรับประกันคุณภาพ 8 ปี

Piaget แบรนด์นาฬิกาสุดหรูจากสวิสเซอร์แลนด์ ประกาศขยายเวลาการประกันคุณภาพจากโรงงาน เป็นเวลา 8 ปี เต็ม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มีความสุขกับนาฬิกาเรือนโปรดต่อเนื่องยาวนานได้อย่างสบายใจ โดยการรับประกันรูปแบบใหม่นี้ มิใช่เพียงการรับประกันคุณภาพนาฬิกาเท่านั้น แต่รวมถึงการให้บริการในระดับ Exclusive จาก Piaget Boutique ทั่วโลกอีกด้วย

ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนการรับประกันได้ที่ Piaget Care Program