SWATCH “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” นาฬิการุ่นพิเศษ ฉลองครบรอบ 72 ปี สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯ

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับ SWATCH แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวนาฬิกาข้อมือรุ่นพิเศษฉลอง 72 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ โดยเชิญภาพฝีพระหัตถ์ปีนักษัตร “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้เป็นสิริมงคลในโอกาสฉลองครบ 6 รอบหรือ 72 ปีของสมาคมฯ ในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับปีนักษัตรปีชวด มาประดับบนหน้าปัดนาฬิกา

ในโอกาสพิเศษนี้ สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกับสวอท์ชผลิตนาฬิการุ่นพิเศษโดยเลือกนาฬิกา SWATCH New Gent รุ่นยอดนิยมของแบรนด์ หน้าปัดขนาด 41 มิลลิเมตร ประดับพระนามาภิไธย “สธ” พร้อมภาพฝีพระหัตถ์ประจำปีนักษัตรปีชวด โดยใช้เทคนิคการพิมพ์หน้าปัดแบบสามมิติ

โดยสมาคมฯ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมฯ โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในสายอาชีพ และนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีที่ตั้งกระจายอยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศต่อไป

นาฬิกา SWACTCH รุ่นพิเศษ “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ เฉพาะที่ SWATCH Flagship Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 (โทร 02-613-1471) ในราคาเรือนละ 5,720 บาท โดยผลิตจำนวนจำกัดเพียง 720 เรือนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Swatch Thailand Official (facebook.com/swatchthailand) หรือเพจของสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ฯ (facebook.com/swissstudentsalumni)