Musée Atelier Audemars Piguet เปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มาเยือนสู่พิพิธภัณฑ์ของ AP

พิพิธภัณฑ์ ‘Musée Atelier Audemars Piguet’ พร้อมเผยให้เห็นมุมมองที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของ Vallée de Joux รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของการรังสรรค์นาฬิกา ถูกรวบรวมอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยที่สุด ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา รวมไปถึงทีมงานทุกแผนกของ Audemars Piguet ที่ได้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ของแบรนด์ที่ยังจะถูกบอกเล่าต่อๆไป

พิพิธภัณฑ์ Audemaes Piguet เลือกบันทึกเรื่องราวการทำงานของช่างผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวหน้า ซึ่ง Audemars Piguet ให้ความสำคัญเสมอมา หลังบอกเล่าพัฒนาการของการทำนาฬิกาภายใน Vallée de Joux ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน ในฐานะแหล่งผลิตนาฬิกาที่มีกลไกที่ซับซ้อนแห่งแรกๆในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ยังจะได้พบกับประวัติศาสตร์ของ Audemars Piguet ผ่านนาฬิกาเรือนพิเศษที่ได้รับการคัดสรรมาจัดแสดงทั้งรุ่นในอดีตและรุ่นปัจจุบัน

นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผ่านนาฬิกากว่า 300 เรือนที่เผยให้เห็นทั้งกลไกการทำงานอันซับซ้อน ศิลปะการย่อขนาด และงานดีไซน์ที่แปลกตา โดยนาฬิกาทั้งหมดนี้เผยเรื่องราวอันอ่อนน้อมถ่อมตนของช่างผู้ชำนาญในศตวรรษที่ 19 ซึ่งรังสรรค์ผลงานอยู่ในหมู่บ้านอันห่างไกลภายในหุบเขา Jura ในสวิตเซอร์แลนด์ ทว่าผลงานอันโดดเด่นของพวกเขากลับสะดุดตาลูกค้าในแดนไกล และยังคงจับใจคนรักนาฬิกาทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังเป็นสถานที่ตั้งของ Audemars Piguet Foundation ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ผืนป่าผ่านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างความตระหนักให้กับคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี 1992 ด้วยการปลูกต้น Amelanchier (อะเมลแนเซียร์) และดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยต้นไม้เหล่านี้จะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปปลูกในโครงการท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิของแบรนด์ เพื่ออุทิศให้กับความเป็นมาของ Audemars Piguet ใน Vallée de Joux