BaselWorld 2021 ถูกยกเลิกแล้ว

ก่อนหน้านี้มีข่าวแบรนด์ต่างๆถอนตัวจากงาน BaselWorld มาเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็น SEIKO และ Grand Seiko Citizen และ Bulova Patek Philippe Rolex Tudor Chanel Chopard Bvlgari และแบรนด์ในกลุ่ม LVMH ด้วยเหตุผลของการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการจัดงานตามความเหมาะสมบางประการและจาก การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ล่าสุด กลุ่ม MCH ผู้จัดงาน BaselWorld ประกาศยกเลิกการจัดงาน BaselWorld 2021 ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2021 โดยมีการพูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดงานในรูปแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากการจัดงานในรูปแบบเดิมอย่างแน่นอนและจะประกาศให้ทราบหลังจากได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ