Patek Philippe และ Rolex อาจจะเลื่อนการเปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่ออกไปในปี 2021

สืบเนื่องจากข่าว การปิดโรงงานชั่วคราวของ Patek Philippe และ Rolex เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ การเลื่อนการจัดงาน BaselWorld 2020 ออกไปเป็นช่วงต้นปี 2021 ซึ่งโดยปกติทั้ง 2 แบรนด์ยอดนิยมระดับโลกจะมีการเปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดในงาน BaselWorld เป็นประจำทุกปี จึงมีความเป็นได้ที่ Patek Philippe และ Rolex จะเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่พร้อมกันในงาน BaselWorld 2021 หรือจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายจนเป็นปกติ

ในส่วนของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของนาฬิกาทั้ง 2 แบรนด์ในหลายประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าก็ปิดทำการชั่วคราว อย่างเช่นในประเทศไทยที่ร้านค้าตัวแทนส่วนใหญ่อยู่ในย่านศูนย์การค้าชั้นนำ ซึ่งทางรัฐบาลไทยมีการประกาศให้ปิดทำการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายนาฬิกาที่ชะลอตัวลงอย่างมาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและผู้คนให้ความสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่ามากกว่า