ประกาศเลื่อนการจัดงาน BaselWorld 2020 ออกไปเป็นช่วงต้นปี 2021

ก่อนหน้านี้มีการประกาศ ยกเลิกการจัดงานแสดงนาฬิกา Watches & Wonders Geneva เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งในส่วนของงาน BaselWorld 2020 ที่จะจัดในช่วงเวลาต่อเนื่องกันนั้น ก็ได้ข้อสรุปสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้แล้วเช่นกัน 

หลังจากมีประกาศจากทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์ ห้ามจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 1,000 คน ขึ้นไป มึผลไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2020 และอาจจะมีการขยายเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า ทางคณะผู้จัดงาน BaselWorld 2020 มีมติ เลื่อนการจัดงานไปเป็นช่วงวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2021  เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดงาน ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย และสื่อมวลชนจากทั่วโลก 

สำหรับงาน BaselWorld เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 1917 นับเป็นงานแสดงนาฬิกาและอัญมณีที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจากทั่วโลกต่อปีเป็นจำนวนมาก การตัดสินใจเลื่อนการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกตินับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด