Tudor ขยายการรับประกันคุณภาพเพิ่มเป็น 5 ปี

หลังจากที่ Rolex แบรนด์ผู้พี่ประกาศขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2015 ทำให้แฟนๆของแบรนด์ผู้น้องอย่าง Tudor แอบหวังว่าเมื่อไหร่ที่จะมีการขยายการรับประกันบ้าง เพราะนาฬิกาหลายรุ่นเริ่มเปลี่ยนมาใช้กลไก In-House ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีและวัสดุที่ทันสมัยมากขึ้น โดยมีคุณสมบัติหลายอย่างใกล้เคียงกับ Rolex 

แล้วความหวังก็เป็นจริงเมื่อ Tudor ประกาศขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป และสำหรับนาฬิกาที่ซื้อในช่วง 1 กรกฎาคม 2018 – 31 ธันวาคม 2019 จะได้รับขยายการรับประกันคุณภาพจากเดิม 2 ปี เป็น 3 ปี 6 เดือน  นับจากวันที่ระบุในใบรับประกันอีกด้วย

น่าสังเกตว่าในช่วงปีที่ผ่านมา JaegerLerCoultre, IWC และ PANERAI ขยายการรับประกันยาวนานถึง 8 ปี สะท้อนให้เห็นว่าหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นแบรนด์นาฬิกาต่างๆทยอยขยายการรับประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีให้กับผู้ชื่นชอบนาฬิกาอย่างพวกเราแน่นอน