หิ้วนาฬิกาจากต่างประเทศอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

Words: Artit Polsukcharoen

เรามักจะได้ยินข่าวชาวไทยและชาวต่างชาติหิ้วนาฬิกาหรูเข้ามาในประเทศไทยโดยมิได้สำแดงและชำระภาษี ณ จุดตรวจ จึงถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษีสินค้านำเข้าที่ต้องชำระ เราจึงนำข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตราการชำระภาษีนาฬิกาและสินค้าอื่นๆที่นำเข้าจากต่างประเทศมาฝากท่านผู้อ่าน 

ตามกฎหมายเราสามารถนำเข้าสินค้ามาใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท และเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ของต้องห้ามหรือไม่มีลักษณะทางการค้า จึงสามารถเดินเข้าช่องสีเขียวได้เลย

แต่ในกรณีที่สินค้าเหล่านั้นมีมูลค่าเกิน 20,000 บาท หรือเป็นสินค้าที่มีลักษณะทางการค้า ต้องเดินเข้าช่องสีแดงเพื่อสำแดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีนำเข้าในอัตราต่างๆ โดยแบ่งตามประเภทสินค้า อาทิ นาฬิกา 5%, กระเป๋า 20%, เข็มขัด 30%, เครื่องสำอางค์ 30% เป็นต้น และต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% 

สูตรคำนวณภาษี

ภาษีนำเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ

โดยเราสามารถคำนวณภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มได้ดังนี้  

ราคาสินค้า x อัตราภาษีนำเข้า = ภาษีนำเข้า
ราคาสินค้า + ภาษีนำเข้า x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตัวอย่าง 

ซื้อนาฬิกาจากต่างประเทศราคา 200,000 บาท ต้องชำระภาษีดังนี้ 

200,000 x 5% = ภาษีนำเข้า 10,000 บาท 

200,000 + 10,000 x 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,700 บาท 

ภาษีนำเข้า 10,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,700 บาท  = ภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ 24,700 บาท 

สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไปและมีโอกาสซื้อนาฬิกาจากต่างประเทศ แนะนำว่าให้เข้าช่องสีแดงเพื่อสำแดงและชำระภาษีนำเข้าให้ถูกต้องดีที่สุด เพราะนาฬิกาเรือนนั้นจะได้เอกสารรับรองการชำระภาษีและสามารถใช้แสดงคู่กับนาฬิกาได้ตลอดไป โดยเราไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าปรับ หรืออาจจะถูกดำเนินคดีในกรณีที่ถูกตรวจค้นในช่องสีเขียวอีกด้วย