Breaking News: Rolex ปรับราคาต้อนรับปี 2020

Rolex มีการเปลี่ยนแปลงราคานาฬิกาหลายๆรุ่น โดยบางรุ่นมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นและบางรุ่นปรับราคาลดลง อาทิ  Submarinner Ref.114060 จากเดิมราคา 264,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 270,000 บาท หรือ Explorer Ref.214270 จากเดิมราคา 231,300 บาท ปรับลงเป็น 223,300 บาท เป็นต้น 

ซึ่งเมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วถือว่ามีการปรับราคาในระดับเล็กน้อยเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป

สำหรับท่านผู้อ่านที่กำลังสนใจนาฬิกา Rolex สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ หรือสามารถดูราคาและสเปคนาฬิกาทุกรุ่นได้ที่ rolex.com