Audemars Piguet แต่งตั้ง CEO คนใหม่ สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Audemars Piguet แบรนด์นาฬิกาชั้นสูงจากสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศแต่งตั้งให้คุณ Stefanie Ng ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงอินเดียและออสเตรเลีย

คุณ Stefanie Ng เกิดและเติบโตที่ประเทศสิงคโปร์ สำเร็จการศึกษาด้านการสื่อสารจาก Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) โดยเร่ิมร่วมงานกับ Audemars Piguet ปี 2012 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ด้วยความมุ่งมั่นนำทีมทำงานจนประสบความสำเร็จและได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเมื่อต้นปี 2019 ที่ผ่านมา ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงอินเดียและออสเตรเลีย จะช่วยให้เธอเป็นผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำขององค์กรในภูมิภาคนี้ ด้วยแรงขับเคลื่อนและความหลากหลายของภูมิภาค ร่วมกับทีมงานมืออาชีพที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ดิฉันหวังว่าจะนำพาธุรกิจให้ก้าวต่อไปข้างหน้าและสูงขึ้น”  คุณ Stefanie Ng กล่าวไว้