PAM.GUARD โปรแกรมขยายเวลาการรับประกันคุณภาพนาน 8 ปี จาก PANERAI

PANERAI นาฬิกาสปอร์ตหรูจากอิตาลี แบรนด์ลำดับที่ 3 ของโลกที่ประกาศขยายเวลาการรับประกันคุณภาพเพิ่มเป็น 8 ปี ต่อจาก IWC Schaffhausen และ Jager LeCoultre  

โดยมีผลสำหรับผู้ที่ซื้อนาฬิาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และในส่วนของลูกค้าที่ซื้อนาฬิกาจากตัวแทนจำหน่ายภายในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ ทาง PANERAI ขยายการรับประกันคุณภาพเพิ่มอีก 6 ปี รวมเป็น 8 ปี ด้วยการลงทะเบียนได้ที่ PAM.GUARD 

เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง 3 แบรนด์หรูที่ขยายการรับประกันยาวนานที่สุดในโลกนั้น เป็นแบรนด์จากค่าย Richemont ล้วนๆ อาจจะเป็นไปได้ว่านาฬิกาหรูในค่าย Richemont จะทยอยขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 8 ปี เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อแบรนด์อื่นๆที่จะนำไปเป็นแนวทางสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และอาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตนาฬิกาทั่วโลก