Chronograph กับ Chronometer ต่างกันอย่างไร

Words: Artit Polsukcharoen

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นคำว่า Chronograph กับ Chronometer บนหน้าปัดนาฬิกา ถึงแม้ว่าสองคำนี้จะเกี่ยวข้องกับนาฬิกาเหมือน ฟังดูคล้ายกันมาก แต่ความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น เรามาทำความรู้จักความหมายของสองคำนี้ เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร

Chronograph 
คำว่า Chronograph เป็นชื่อของ function “จับเวลา” ไม่ว่าจะเป็นระบบ Digial หรือ Analog (Quartz, Mechanical) เรียกแบบนี้หมด โดยนาฬิกาจับเวลา มีทั้งแบบเริ่มต้น 30 นาทีต่อเนื่อง ไปจนถึง 12 ชั่วโมงต่อเนื่อง และสามารถจับเวลาได้ละเอียดระดับ 1/1, 1/10 ,1/100 วินาที ส่วนหน้าตาของนาฬิกาจับเวลาอาจจะมี sub dial ที่ใส่เข็มนาฬิกาแบบ 2, 3 หรือ 4 วง แล้วแต่การออกแบบของแต่ละแบรนด์ (สำหรับนาฬิกา analog) โดยนาฬิกา Chronograph อาจจะแบ่ง function แยกย่อยตามการใช้งานลงไปอีก เช่น Flyback Chronograph, Split Second Chronograph เป็นต้น

Chronometer 
คำว่า Chronometer ไม่ใช่ประเภทของนาฬิกา แต่เป็นชื่อมาตรฐานการทดสอบความเที่ยงตรงจากสถาบัน COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) หรือ สถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของนาฬิกาแห่งสวิสเซอร์แลนด์ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1973 โดยใช้เป็นมาตรฐานนาฬิกาสวิสมานานถึง 46 ปีแล้ว 

โดยนาฬิกาแต่ละแบรนด์จะส่ง “เฉพาะกลไก” ไปทดสอบตามขั้นตอนต่างๆที่สถาบัน COSC เป็นเวลา 15 วัน  โดยกลไกที่ผ่านการทดสอบ จะมีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับ -4/+6 วินาทีต่อวัน สำหรับนาฬิกาจักรกล และ +/- 0.07 วินาทีต่อวัน สำหรับนาฬิกา Quartz  แต่ละกลไกที่ผ่านการทดสอบจาก COSC จะมีใบรับรองประจำเรือนเอาไว้ เพื่อยืนยันว่านาฬิกาเรือนนั้นผ่านการทดสอบจริงๆ และสามารถระบุคำว่า “Chronometer” ไว้บนหน้าปัดนาฬิกา หรือนาฬิกาบางแบรนด์อาจจะไม่ระบุบนหน้าปัดก็ได้

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้หลายๆท่านได้เข้าใจคำว่า Chronograph กับ Chronometer มากขึ้น และสนุกกับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนาฬิกาต่อไป