งานประมูลนาฬิกาที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเพื่อการกุศล “OnlyWatch 2019”

Ad 2
ADVERTISEMENT

OnlyWatch คือ งานประมูลนาฬิกาเพื่อการกุศล โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลไปมอบให้กับ Monegasque Association เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพ Duchenne muscular dystrophy (DMD) โดยโรคนี้จะเกิดเฉพาะผู้ชายและมีจำนวนผู้ป่วย 1 คน ต่อประชากรชาย 3,000 คน

งาน OnlyWacth เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2005 และจัดต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี มาจนถึงครั้งที่ 8 ในปี 2019 มีนาฬิกาชั้นนำ 52 แบรนด์ ผลิตนาฬิกาขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ เพื่อนำเข้าร่วมการประมูลโดยมียอดการประมูลสะสม ตั้งแต่เริ่มจัดงานครั้งที่ 1-7 จำนวน 40,000,000 CHF หรือประมาณ 1,241,260,000 บาท

Ad 3
ADVERTISEMENT

ในส่วนนาฬิกาที่เข้าร่วมการประมูลทั้งหมด จะเดินทางไปจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจทั่วโลก ในช่วงวันที่ 25 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2019 ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

  • Monaco (Monaco Yacht Show): 25-28 กันยายน 2019
  • Dubai (Christie’s): 1-3 ตุลาคม 2019
  • Paris (Christie’s): 7-8 ตุลาคม 2019
  • London (Christie’s): 11-13 ตุลาคม 2019
  • New York (Christie’s): 16-17 ตุลาคม 2019
  • Tokyo (Christie’s): 22-23 ตุลาคม 2019
  • Singapore (The Hour Glass): 25-26 ตุลาคม 2019
  • Hong Kong (Christie’s): 28-29 ตุลาคม 2019
  • Taipei (Christie’s): 30-31 ตุลาคม 2019
  • Geneva (Christie’s – Four Seasons Hôtel des Bergues): 7-9 พฤศจิกายน 2019

งานประมูลจะถูกจัดขึ้น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14.00 น. ณ Four Seasons Hôtel des Bergues, Geneva, Switzerland จัดโดยสถาบันการประมูล Christie’s สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ onlywatch.com

Ad 4
ADVERTISEMENT