Apple เปิดตัว watchOS ใหม่ ในงาน WWDC2019

โดยปกติ Apple inc. จะมีงานประจำปี ชื่อ WWDC ย่อมาจาก “World Wide Developers Conference” คือ งานเปิดตัวซอฟท์แวร์และสินค้าใหม่ของ Apple โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี 1983 มาจนถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

หนึ่งในสินค้าที่มีการพูดถึงในงาน WWDC คือ Apple Watch วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2014 มีคุณสมบัติต่างๆอีกมากมาย เพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย เก็บข้อมูลเรื่องสุขภาพ การแจ้งเตือนต่างๆจาก iPhone

โดยมีการเปิดตัวรุ่นใหม่มาทุกปี และส่ิงที่เปิดตัวทุกปีเช่นกัน คือ ระบบปฏิบัติการหรือ OS ที่ Apple เรียกว่า watchOS

จนมาถึงปี 2019 Apple เปิดตัว watchOS เวอร์ชั่นที่ 6 โดยมีคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาหลายอย่าง อาทิ

  • เก็บข้อมูลและแจ้งเตือนวันครบกำหนดการมีประจำเดือนของคุณผู้หญิง
  • แจ้งเตือนเสียงดังในระดับที่ทำให้เกิดอันตรายต่อหูของเรา
  • เพิ่มความสามารถในเรื่องการใช้เสียง เช่น มี voice memo, ใช้ SiRi เปิดหน้าเวป
  • ปรับปรุง watch face หรือหน้าตาการแสดงผลบนหน้าจอที่หลากหลายและสวยงามมากขึ้น
  • สามารถดาวน์โหลด app ใหม่ๆได้จาก app store ใน Apple Watch โดยตรงไม่ต้องผ่าน iPhone

watchOS 6 รองรับ Apple Watch ตั้งแต่ Series 1 – 4 และสามารถ Update ได้ช่วงปลายปี 2019 เรียกได้ว่าเป็นอีกจุดแข็งของแบรนด์ Apple ที่ยัง support อุปกรณ์รุ่นเก่าได้ยาวนานกว่าแบรนด์อื่นๆ