Jaeger LeCoultre เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยการขยายระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสูงถึง 8 ปี

โดยปกติ แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากสวิสจะรับประกันคุณภาพสินค้าอยู่ที่ 2 ปี แต่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีหลายแบรนด์เริ่มขยายเวลาการรับประกันเป็น 5 ปี อาทิ Rolex, Omega, Audemars Piguet, Ulysse Nardin เป็นต้น

Jaeger LeCoultre ผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำจากสวิส เป็นผู้คิดค้นกลไกที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้วยการผลิตกลไกให้แบรนด์ระดับสูงนำไปใช้กับนาฬิกาของตนเอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2019 Jaeger LeCoultre ขยายเวลาการรับประกันคุณภาพจากเดิม 2 ปี เพิ่มเป็น 8 ปีสำหรับนาฬิกาทุกรุ่น โดยมีผลย้อนหลังให้กับผู้ที่ซื้อนาฬิกาในช่วง Spring 2019 (มีนาคม – พฤษภาคม) และเปิดให้นำข้อมูลนาฬิกาไปลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2019 เป็นต้นไป

ถือเป็นข่าวดีสำหรับสาวก Jaeger LeCoultre ที่ได้รับการรับประกันเพิ่มขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการผลิตในระดับสูง และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยรับประกันคุณภาพยาวนานที่สุดเป็นรายแรกของโลก ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการรับประกันคุณภาพนาฬิกาสวิสในอนาคตก็เป็นได้